Θέσεις

Με την εργασία Θέσεις διαχειρίζεστε τον πίνακα των θέσεων μέσα στα τμήματα της επιχείρησής σας όπου βρίσκονται πάγια στοιχεία. Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την προηγούμενη.

.

Προηγούμενο

Τμήματα