Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή Στοιχείων Είδους για να δείτε τα σταθερά στοιχεία των ειδών της αποθήκης σας καθώς και την οικονομική τους εικόνα, χωρίς όμως τη δυνατότητα αλλαγών.

Αναζητήστε το είδος που επιθυμείτε να προβάλλετε χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο [Enter] και δείτε σε 18 συνολικά σελίδες, όλη την απαραίτητη πληροφόρηση γι’ αυτό. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι:

Σελίδα 5

Ποσότητες (Eισαγωγές):

· Απογραφής

Η ποσότητα απογραφής του είδους.

· Περιόδου

Η ποσότητα εισαγωγών του είδους την τρέχουσα περίοδο.