Πωλήσεων

Η εργασία Στατιστικές Πωλήσεων εκτυπώνει τις στατιστικές που σχεδιάζετε με την εργασία [Σχεδίαση (Πωλήσεις)]. Οι επιλογές που μπορείτε να κάνετε είναι:

· Στατιστική Κατά Πελάτη ή Κατά Είδος

Επιλέγετε τη στατιστική κατά πελάτη ή κατά είδος εισάγοντας Π ή Ε αντίστοιχα. Εάν επιλέξετε στατιστική κατά πελάτη, τότε για κάθε πελάτη θα εμφανιστεί κατάσταση με τα πωληθέντα προς αυτόν είδη. Σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε είδος, θα προβληθεί κατάσταση με τους πελάτες στους οποίους πωλήθηκε.

· Από (έως) Κωδικό Πελάτη

Το τμήμα του αρχείου των πελατών που θα συμπεριληφθεί στη στατιστική. Επιλέξτε τους πελάτες που επιθυμείτε να μετέχουν στην εκτύπωση, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

· Βάθος ομαδοποίησης

Επιλέξτε το τμήμα του αρχείου πελατών στο οποίο θα υπολογίζονται σύνολα.

· Θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση

Επιλέξτε «Ναι» εάν θέλετε να γίνεται ανάλυση ειδών για κάθε πελάτη χωριστά, διαφορετικά επιλέξτε «Όχι».

· Θέλετε νέα σελίδα ανά κωδικό

Απαντήστε «Ναι» εάν θέλετε να εμφανίζεται κάθε πελάτης σε ξεχωριστή σελίδα.

· Θέλετε επιλογή υποκαταστήματος

Απαντήστε εάν θέλετε συγκεκριμένα υποκαταστήματα πελατών ή όχι.

· Από Κωδικό Πωλητή

Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένους πωλητές, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης ή όλους.

Επόμενο

Παραγγελιών