Ασφάλεια / Χρήστες

Εδώ περιλαμβάνονται οι εξής επιλογές:

· Παράμετροι

Καθορίστε τις παραμέτρους ασφαλείας για τις διαφορετικές ομάδες χρηστών (supervisors και απλούς χρήστες).

· Ομάδες Χρηστών

Καθορίστε τις ομάδες χρηστών.

· Δικαιώματα Ομάδων

Επιλέξτε στη συνέχεια, ποιες ενότητες και εργασίες θα μπορεί να εκτελεί ο κάθε χρήστης. Στους υπόλοιπους (πλην του supervisor) χρήστες, δύναται να εξαιρεθούν ολόκληρες ενότητες ή κάποιες εργασίες αυτών (βλ. επόμενη οθόνη).

.

Χρήστες

Ορίστε τα στοιχεία κάθε χρήστη ξεχωριστά καθώς και τα κλειδιά εισόδου (password) σε όσους από αυτούς θεωρείται απαραίτητο. Το password πρέπει να είναι γνωστό μόνο στο συγκεκριμένο χρήστη, εκτός φυσικά από το χρήστη που στις Γενικές Παραμέτρους του προγράμματος έχει χαρακτηριστεί ως «supervisor» και είναι ο μόνος που έχει πλήρη δικαιώματα πρόσβασης σε όλο το πρόγραμμα.

.

Προηγούμενο

Περίοδοι Χρήσης

Επόμενο

Εκτυπωτές