Κοστολόγηση

Ενημέρωση

Η εργασία αυτή πραγματοποιείται μία φορά στο τέλος κάθε κοστολογικής περιόδου και αφού έχει προηγηθεί η ενημέρωση της Γενικής & Αναλυτικής λογιστικής από τον εμπορικό κύκλωμα καθώς και η ενημέρωση των κινήσεων Αναλυτικής Λογιστικής με ελλιπή ανάλυση. Επιλέξτε αρχικά την κοστολογική περίοδο στην οποία θα εργαστείτε. Ορίστε στη συνέχεια, εάν θέλετε να γίνει ενημέρωση του κόστους πωληθέντων, καθώς και υπολογισμός των διαφορών φυσικής απογραφής.

Η εργασία θα εκτελεστεί αυτόματα, μόλις την επιβεβαιώσετε. Σε περίπτωση αποτυχίας της εργασίας, θα προβληθεί σχετικό μήνυμα, δίνοντας σας παράλληλα τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα λάθη που εντοπίστηκαν από την εφαρμογή. Με την εκτέλεση της εργασίας, ενημερώνονται αυτόματα τα απαιτούμενα αρχεία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. (Αποθήκη, παραγωγή, Αναλυτική Λογιστική), με τα δεδομένα κόστους της περιόδου.

Ακύρωση

Η εργασία Ακύρωση Εσωλογιστικής Κοστολόγησης χρησιμοποιείται για την ακύρωση της προηγούμενης εργασίας.

Επιλέξτε την κοστολογική περίοδο που θέλετε να ακυρώσετε και επιβεβαιώστε την επιλογή σας, ώστε να εκτελεστεί η εργασία.

Προηγούμενο

Προκοστολόγια

Επόμενο

Εκτυπώσεις