Εργασίες

Δημιουργία Επιπέδων

Χρησιμοποιήστε την εργασία Δημιουργία Επιπέδων για να δημιουργήσετε τα επίπεδα (φάσεις παραγωγής) των προϊόντων στη διαδικασία παραγωγής.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., αφού επιβεβαιώσετε την εκτέλεση της εργασίας, θα κατατάξει αυτόματα το κάθε είδος στη φάση παραγωγής που βρίσκεται με βάση τις προδιαγραφές που έχουν καταχωρηθεί. Σημειώστε ότι η εργασία αυτή θα πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που καταχωρείτε μια νέα προδιαγραφή και πριν καταχωρήσετε κάποια κίνηση παραγωγής.

Κέντρα Κόστους

Χρησιμοποιήστε την εργασία Κέντρα Κόστους για να δημιουργήσετε και να διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα κέντρα κόστους. Πληκτρολογήστε την περιγραφή του κέντρου κόστους και τον αντίστοιχο κωδικό Αναλυτικής Λογιστικής στον οποίο είναι αντιστοιχισμένο.

Μόλις ολοκληρώσετε το σχεδιασμό των κέντρων κόστους, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι τις επιλογές σας.

Κοστολογικές Επιβαρύνσεις

Η εργασία Κοστολογικές Επιβαρύνσεις χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των κέντρων κόστους, οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τα προϊόντα της αποθήκης σας.

Επιλέξτε αρχικά τα είδη στα οποία θα καταχωρήσετε κοστολογικές επιβαρύνσεις, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να προβάλλει λίστα με τα είδη αυτά. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [Enter] στο επιθυμητό είδος, ώστε να προβληθεί η οθόνη καταχώρησης των κοστολογικών επιβαρύνσεων.

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής:

  • Κωδικός

Επιλέξτε τον κωδικό από τον πίνακα εξόδων που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

  • Περιγραφή

Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την περιγραφή του εξόδου.

  • Κατηγορία

Επιλέγετε την κατηγορία δαπάνης (εργατικά ή λοιπά έξοδα) από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

  • Μέθοδος

Επιλέγετε τη μέθοδο επιμερισμού της συγκεκριμένης στα είδη σας από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

  • Συντελεστής

Εισάγετε τον συντελεστή ισοδυναμίας (δυσχέρειας) του συγκεκριμένου προϊόντος.

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των δαπανών που βαρύνουν το συγκεκριμένο προϊόν, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την καταχώρηση των αλλαγών, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

 

Προηγούμενο

Εκτυπώσεις