Σχεδίαση Ημερολογίων

Η εργασία Σχεδίαση Ημερολογίων σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε επίσης μέχρι και 99 εκτυπώσεις.

Δώστε έναν τίτλο στα ημερολόγια που θα σχεδιάσετε και ορίστε τους κωδικούς κίνησης, επιλέγοντας από το διαθέσιμο πεδίο (επιλογή κινήσεων), τις κινήσεις που επιθυμείτε.

Τέλος, πατήστε [Escape] και απαντήστε με Ν(Ναι) για να καταχωρηθούν οι αλλαγές ή με Ο(Όχι) για να μην καταχωρηθούν.

.

Προηγούμενο

Σχεδίαση Εκτυπώσεων