Μηδενισμός Στοιχείων

Η εργασία μηδενίζει τα αριθμητικά στοιχεία από τον επιλεχθέντα Προϋπολογισμό, κρατώντας όμως ανέπαφους τους συνδυασμούς των διαστάσεων.