Χαρτοφυλάκια

Με την εργασία Χαρτοφυλάκια, δημιουργείτε τον πίνακα με τα χαρτοφυλάκια της εταιρίας σας, ο οποίος προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab] κάθε φορά που βρίσκεστε στο πεδίο.

.