Παράμετροι Cash Flow

Επιλέγοντας την εργασία αυτή καθορίζετε τις εκτυπώσεις Cash Flow (χρηματορροές). Επιλέγετε κατ’ αρχήν εάν θα εργαστείτε στον καθορισμό της εκτύπωσης για τα έσοδα ή για τα έξοδα. Ο τρόπος καθορισμού είναι ο ίδιος για κάθε κατηγορία.

Μπορείτε να καθορίσετε μέχρι 7 διαφορετικές ομάδες κωδικών λογαριασμών, εισάγοντας την αρχή και το τέλος κάθε ομάδας, δίνοντας κωδικούς ή χρησιμοποιώντας masking. Για κάθε ομάδα εισάγετε και την περιγραφή της. Τέλος, καθορίζετε εάν από τους κωδικούς που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα θα συμμετέχει το ποσό χρέωσης ή πίστωσης στη χρηματορροή, εισάγοντας Χ ή Π αντίστοιχα στην τελευταία στήλη Χ/Π.

.