Μαζικό Conversion

Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε διαδοχικά για όλες τις επιλεγμένες εταιρίες την διαδικασία συγχρονισμού της βάσης και των δεδομένων, όταν αυτό απαιτείται μετά από την εγκατάσταση κάποιας νέας έκδοσης της εφαρμογής .

.