Γενικά

 

Η διαχείριση των μακροεντολών περιλαμβάνει την καταγραφή σειράς πληκτρολογήσεων σε οποιαδήποτε ενότητα του προγράμματος, με δυνατότητα επαναληπτικής εκτέλεσής τους όπου και όταν κληθούν από το χρήστη.

 

Το παράθυρο των μακροεντολών εμφανίζεται, όταν δεν έχουμε ανοικτά παράθυρα, από την αντίστοιχη επιλογή που βρίσκεται στο μενού των «Εργαλείων».

 

P:\Project5\HELP\instruct\macros1.jpg

  

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των πλήκτρων που μπορούν να αποθηκευτούν για κάθε μακροεντολή.

 

Όλες οι μακροεντολές αποθηκεύονται στον υποκατάλογο [Macros\], του φακέλου όπου είναι εγκατεστημένο το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

 

Έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε μία μακροεντολή είτε πληκτρολογώντας τον κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων είτε πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο της γραμμής εργαλείων των μακροεντολών. Συνοπτικά, οι λειτουργίες των μακροεντολών με τους αντίστοιχους συνδυασμούς και τα αντίστοιχα εικονίδια περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

 P:\Project5\HELP\instruct\macros2.jpg

Ctrl + N

Δημιουργία νέας μακροεντολής.

P:\Project5\HELP\instruct\macros3.jpg

Ctrl + K

Επιλογή  και φόρτωση μία από τις μακροεντολές που υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

 P:\Project5\HELP\instruct\macros4.jpg

Ctrl + Y

Αποθήκευση  της μακροεντολής

 P:\Project5\HELP\instruct\macros5.jpg

Ctrl + O

Αλλαγή των ιδιοτήτων της μακροεντολής

P:\Project5\HELP\instruct\macros6.jpg

Ctrl + X

Δημιουργία συντόμευσης μιας μακροεντολής

 P:\Project5\HELP\instruct\macros7.jpg

Ctrl + D

Διαγραφή της  μακροεντολής

 P:\Project5\HELP\instruct\macros8.jpg

Ctrl + R

Έναρξη εγγραφής μιας νέας μακροεντολής.

 P:\Project5\HELP\instruct\macros9.jpg

Ctrl + F

Στιγμιαία παύση της εγγραφής / αναπαραγωγής της μακροεντολής. Η ενεργοποίηση επιτυγχάνεται με το πλήκτρο Enter.

 P:\Project5\HELP\instruct\macros10.jpg

Ctrl + S

Τερματισμός εγγραφής μιας μακροεντολής.

 P:\Project5\HELP\instruct\macros11.jpg

Ctrl + P

Εκτέλεση  της μακροεντολής

 P:\Project5\HELP\instruct\macros12.jpg

Ctrl + E

Επαναλαμβανόμενη εκτέλεση μιας μακροεντολής

 P:\Project5\HELP\instruct\macros13.jpg

Πλήκτρο άμεσης βοήθειας για το χειρισμό των μακροεντολών.

.