Αφορολόγητα Αποθεματικά

Με την εργασία Αφορολόγητα Αποθεματικά δημιουργείτε και διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα αφορολόγητα αποθεματικά. Εισάγετε την περιγραφή και το ύψος των αφορολόγητων αποθεματικών στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα.

.

Προηγούμενο

Θέσεις