Παράμετροι

Γενικές

Καθορίζετε Γραμματοσειρά και Μέγεθος, τις Διαθέσιμες εργασίες, το Ύψος των τίτλων στις λίστες, το αν γίνεται χρήση Barcode, το αν θα γίνεται αναζήτηση των πελατών στο πεδίο Barcode και το αν θα εμφανίζονται τα μηνύματα για ανύπαρκτο είδος, ποσότητα ή τιμή (μαζί με την ηχητική ειδοποίηση).

Η παράμετρος αναζήτησης πελάτη σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα γίνεται αναζήτηση πελατών με την χρήση του πεδίου Barcode μόνο στην πρώτη γραμμή του παραστατικού ή σε όλες τις γραμμές. ο κωδικός που αναζητείτε, όταν η παράμετρος είναι ενεργοποιημένη, δεν βρεθεί στους πελάτες τότε γίνεται αναζήτηση του κωδικού στα είδη.

Κατηγορίες / Είδη

Καθορίζετε τις παραμέτρους εμφάνισης των επιλογών Κατηγορίες και Είδη, όπως Γραμματοσειρά, το αν θα εμφανίζονται και οι Κωδικοί των ειδών, καθώς και τις διαστάσεις τους.

Σημ.: Άμεση Εκτέλεση

Η άμεση εκτέλεση της εργασίας [Εντατική Λιανική] μπορεί να γίνει με τη δημιουργία συντόμευσης (shortcut) στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, όπου θα καθοριστεί η εκτέλεση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. με παράμετρο «/Retail» (π.χ. “C:\KEF5\KEF32.EXE /RETAIL”).

.

Προηγούμενο

Παραγγελιοληψία