Γραμμές Παραστατικών

Με τη εργασία αυτή σχεδιάζεται η οθόνη καταχώρησης παραστατικών σε όσα από αυτά χρειάζεται διαφορετική πληροφόρηση ως προς τα πεδία στις γραμμές επανάληψης των ειδών.

Η εργασία Γραμμές παραστατικών εμφανίζει το παράθυρο επιλογής «Πωλήσεων – Αγορών» για να επιλέξετε αν θα σχεδιάσετε παραστατικό πωλήσεων ή παραστατικό αγορών. Εμφανίζεται το παράθυρο του σχεδιασμού των γραμμών παραστατικού. Πατήστε το πλήκτρο [Tab] για να εμφανιστεί το παράθυρο με τα διαθέσιμα παραστατικά από το οποίο θα επιλέξετε. Τα πεδία που πρέπει να ορίσετε είναι:

  • Πλάτος

Εισάγετε το μήκος του πεδίου σε χαρακτήρες.

 

Γραμμή 1

  • Πεδίο

Πατώντας το πλήκτρο [Tab] εμφανίζεται παράθυρο με τα διαθέσιμα πεδία για να επιλέξετε από εκεί.

 

  • Input

Με Ν(Ναι) ή Ο(Όχι) καθορίζετε εάν θα μπορείτε να εισάγετε στοιχεία στο συγκεκριμένο πεδίο. Με τον ίδιο τρόπο καθορίζετε τα πεδία για τη γραμμή 2. Το πλάτος των πεδίων της Γραμμής 2 είναι υποχρεωτικά ίδιο με το πλάτος της Γραμμής 1.

  • Περιγραφή Στήλης

Μετά την επιλογή των πεδίων στη στήλη αυτή εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή τους, την οποία μπορείτε να αλλάξετε. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει περισσότερα του ενός πεδία η περιγραφή τους θα ξεχωρίζει με το σύμβολο “/”.