Συγκεντρωτική Εικόνα

Η εργασία Συγκεντρωτική Εικόνα είναι όμοια με αυτήν της Προβολής, με μία σημαντική διαφορά: χρησιμοποιείται για να προβάλλετε μία συνολική εικόνα των στοιχείων του προμηθευτή, με τον οποίον είναι συσχετισμένοι άλλοι προμηθευτές. Στην περιγραφή του πεδίου Κωδικός Συσχέτισης των σταθερών στοιχείων προμηθευτή, έγινε αναφορά στη δυνατότητα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. για ύπαρξη προμηθευτών συσχετισμένων με έναν κύριο προμηθευτή που ενημερώνεται από όλες τις κινήσεις των προμηθευτών που είναι συσχετισμένοι με αυτόν.

Με την εργασία αυτή, παίρνετε συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία για τον κύριο προμηθευτή, όπως αυτά διαμορφώνονται από τα στοιχεία των κινήσεων όλων των προμηθευτών που είναι συσχετισμένοι με αυτόν.

.

Προηγούμενο

Προβολή

Επόμενο

Καρτέλα