Μαζική Διαγραφή Προμηθευτών

Η εργασία Μαζική Διαγραφή χρησιμοποιείται για να διαγράφετε εύκολα προμηθευτές από το αρχείο προμηθευτών.

Εάν θέλετε αυτόματη διαγραφή προμηθευτών, απαντήστε Ν (Ναι) και καθορίστε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, το τμήμα του αρχείου που θέλετε να διαγραφεί.

Σε αντίθετη περίπτωση, απαντήστε Ο (Όχι) και προχωρήστε στην επιλεκτική διαγραφή προμηθευτών. Στη οθόνη σας θα εμφανιστεί λίστα με τους προμηθευτές που επιλέξατε. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] και επιβεβαιώστε ή όχι την οριστική διαγραφή του συγκεκριμένου προμηθευτή, απαντώντας κατάλληλα στην ερώτηση της εφαρμογής. Η διαγραφή γίνεται μετά από επιβεβαίωση που ζητά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.

Η διαγραφή των προμηθευτών είναι εφικτή, μόνο εάν ο προμηθευτής δεν έχει κινηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προβληθεί μήνυμα και δεν θα μπορέσετε να τον διαγράψετε.

Προσοχή! Η διαγραφή είναι οριστική. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε στοιχεία από προμηθευτές που διαγράφηκαν.

.