Παροχή Υπηρεσιών

Η εργασία Παροχή Υπηρεσιών σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες σας.

Ορίστε τον προτεινόμενο κωδικό υπηρεσιών από την εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Αποθήκη].

Η συμπλήρωση των υπόλοιπων πεδίων είναι παρόμοια με αυτή της εργασίας “Νέο Παραστατικό”, με τη διαφορά ότι δε δίνετε κάποιο κωδικό ή περιγραφή είδους, αλλά πληκτρολογείτε την περιγραφή της υπηρεσίας που προσφέρετε στη θέση Σχόλιο. Όλα τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται όπως και στην καταχώρηση παραστατικού. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο πληρωμής.

Τέλος, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την καταχώρηση του παραστατικού.

.

Προηγούμενο

Λιανική