Μαζική Μεταβολή

Η εργασία Μαζική Μεταβολή εκτελεί μια μαζική μεταβολή ή διαγραφή παραστατικών πώλησης. Με την είσοδό σας στην εργασία, επιλέξτε εάν θέλετε τα παραστατικά συγκεκριμένου πελάτη, ή αν θα προβληθούν όλα τα παραστατικά. Επιλέγοντας «Ναι», πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ή την επωνυμία του συγκεκριμένου πελάτη, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, πριν προχωρήσετε στην αναζήτηση των παραστατικών.

Επιλέξτε στη συνέχεια, τους τύπους των παραστατικών που θα ληφθούν υπόψη καθώς και το σχετικό πωλητή εάν σας ενδιαφέρει. Ορίστε τέλος, το χρονικό διάστημα, του οποίου θέλετε να μεταβάλλετε ή να διαγράψετε παραστατικά πώλησης.

Μόλις ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα ρωτήσει εάν θέλετε αυτόματη διαγραφή των επιλεχθέντων κινήσεων. Εάν επιλέξετε «Ναι», τότε αφού επιβεβαιώσετε ξανά την επιλογή σας, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα διαγράψει οριστικά τα συγκεκριμένα παραστατικά.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα προβληθεί λίστα με τα παραστατικά που πληρούν τα κριτήρια επιλογής σας, ώστε να τα μεταβάλετε ή να τα διαγράψετε ένα προς ένα πατώντας το πλήκτρο [Enter]. Οι μεταβολές ή διαγραφές στα παραστατικά της λίστας γίνονται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε στην εργασία [Μεταβολές – Διαγραφές].

Προσοχή! Εάν επιλέξετε Αυτόματη διαγραφή των επιλεχθέντων κινήσεων, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα διαγράψει οριστικά τα παραστατικά, χωρίς τη δυνατότητα ανάκτησής τους.

.

Προηγούμενο

Προβολή