Γραφικά Προϋπολογισμών

Αρχικά πραγματοποιείται επιλογή ανάμεσα στους προϋπολογισμούς πωλήσεων και αγορών, και στη συνέχεια εισαγωγή σε κάποιο από τα διαθέσιμα γραφικά.

Η σειρά δυνατοτήτων στο επάνω μέρος της οθόνης, που χρησιμεύει στην επεξεργασία του προβαλλόμενου γραφήματος, παραμένει η ίδια όπως και προηγουμένως.

Εδώ, στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχει εικονίδιο για αναστροφή των διαστάσεων του προϋπολογισμού.

Με αριστερό κλικ στην περιοχή των σχεδιασμένων γραφικών εμφανίζονται οι εξής επιλογές:

1 – Εμφάνιση του προϋπολογισμού ως προς τη 1η διάσταση

2 – Ανάπτυξη, και των 2 διαστάσεων του προϋπολογισμού.

.

Προηγούμενο

Προβολή