Συσχετισμός Εταιριών

Με εργασία του συσχετισμού εταιριών μπορεί να καθοριστεί το δέντρο ιεράρχησης των χρήσεων για όλες τις εταιρίες της εφαρμογής. Μετά την εκτέλεση της εργασίας ενεργοποιείται ο νέος selector επιλογής εταιρίας – χρήσης κατά την είσοδο στην εφαρμογή.

.