Απογραφή

Επιλέξτε την εργασία Απογραφή, για να εισάγετε τις απογραφές των ειδών της αποθήκης σας.

Επιλέξτε το επιθυμητό είδος, χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης και πληκτρολογήστε την τιμή κόστους την ημερομηνία της απογραφής. Στη συνέχεια, για κάθε ένα αποθηκευτικό χώρο, πληκτρολογήστε τις ποσότητες απογραφής. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. υπολογίζει αυτόματα τη συνολική ποσότητα (1 και 2) καθώς και τη συνολική αξία βάσει της τιμής που έχετε εισάγει. Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε [Esc] και επιβεβαιώστε τις επιλογές σας ή όχι, απαντώντας κατάλληλα στην αντίστοιχη ερώτηση της εφαρμογής.

Μπορείτε με τον ίδιο τρόπο να επαναλάβετε τη διαδικασία για όσα είδη επιθυμείτε.

.

Προηγούμενο

Σύνθεση Μαζική