Λογιστικό Σχέδιο

Χρησιμοποιήστε την εργασία Λογιστικό Σχέδιο για να προβάλλετε ή να μεταβάλλετε ολόκληρο το Λογιστικό Σχέδιο ή συγκεκριμένους λογαριασμούς. Η αναζήτηση του λογαριασμού γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφηκε στις προηγούμενες εργασίες.

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε ή να μεταβάλλετε τόσο τα σταθερά όσο και τα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού που επιθυμείτε. Αφού ολοκληρώσετε επιστρέφετε με [Escape] στην περιληπτική προβολή ώστε να επιλέξετε τον επόμενο λογαριασμό.

.

Προηγούμενο

Καρτέλα

Επόμενο

Υπόλοιπα