Νέος Πωλητής

 

Χρησιμοποιήστε την εργασία Νέος Πωλητής για να εισάγετε τα σταθερά στοιχεία των πωλητών σας, καθώς και τα ποσοστά προμηθειών τόσο επί των εισπράξεων (εάν υπολογίζετε προμήθειες επί εισπράξεων) όσο και επί πωλήσεων.

Εάν υπολογίζετε προμήθειες επί πωλήσεων, μπορείτε να καταχωρήσετε έως 20 διαφορετικά ποσοστά προμηθειών ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των ειδών σας.

Τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε πωλητή είναι:

· Κωδικός

Εισάγετε τον κωδικό του πωλητή ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τη μορφή του κωδικού που έχετε ορίσει στην [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Πωλητές].

· Όνομα

Πληκτρολογήστε το όνομα του πωλητή.

· Προϊστάμενος

Εισάγετε τον κωδικό του προϊσταμένου του πωλητή ή επιλέξτε τον από το σχετικό πίνακα πατώντας [Tab].

· Διοικεί Group

Εισάγετε τον κωδικό του group που διοικεί ο συγκεκριμένος πωλητής ή επιλέξτε το από το σχετικό πίνακα πατώντας [Tab].

· Θέση

Εισάγετε τον κωδικό της θέσης του πωλητή, ή πατήστε [Tab] για να προβληθεί ο πίνακας με τις θέσεις των πωλητών, που θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει από την εργασία [Πίνακες – Θέσεις Πωλητών].