Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για την μεταβολή ή διαγραφή κάποιου παραστατικού που είναι καταχωρημένο. Η εργασία αυτή εκτελείται στην ίδια οθόνη με αυτή της αρχικής καταχώρησης “Νέου Παραστατικού”. Επιλέξτε το παραστατικό που επιθυμείτε από τα παραστατικά που εμφανίζονται πατώντας το πλήκτρο [Enter], ή δώστε μια μάσκα του αριθμού που να περιλαμβάνει κάποιους σχετικούς χαρακτήρες.

Επιλέξτε από τον πίνακα που θα προβάλει τα σχετικά παραστατικά αυτό που επιθυμείτε να μεταβάλλετε. Αμέσως προβάλλονται όλα τα πεδία όπως είχαν συμπληρωθεί. Μπορείτε να αλλάξετε όποιο επιθυμείτε εισάγοντας τη νέα τιμή και πατώντας [Enter].

Για να διαγραφεί το παραστατικό από το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο [Delete] στη θέση κάποιου πεδίου πριν από την εισαγωγή των πωλούμενων ειδών. Μετά από διπλή επιβεβαίωση που θα δώσετε, το παραστατικό θα διαγραφεί οριστικά.

Αν πατήσετε το ίδιο πλήκτρο [Delete] στο πλαίσιο της καταχώρησης κάποιου είδους τότε διαγράφεται το είδος αυτό από το παραστατικό μαζί με τα στοιχεία που το αφορούν.

.

Προηγούμενο

Παροχή Υπηρεσιών

Επόμενο

Προβολή