Αλλαγή Πλήθους Αποθηκευτικών Χώρων

Η εργασία Αλλαγή Πλήθους Αποθηκευτικών Χώρων σας επιτρέπει να αλλάξετε το πλήθος των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρία.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προβάλλει τον αριθμό των υπαρκτών χώρων και σε παρένθεση το εύρος των επιτρεπόμενων χώρων. Πρέπει να εισάγετε έναν αριθμό αποθηκευτικών χώρων μέσα στο προτεινόμενο εύρος.

Ο μικρότερος αριθμός αποθηκευτικών χώρων που θα επιτραπεί να εισάγετε είναι αυτός που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο σε αριθμό χώρο που έχει χρησιμοποιηθεί στα αρχεία.

Αφού εισαχθεί ο επιθυμητός αριθμός χώρων, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. επεξεργάζεται το κύριο αρχείο της αποθήκης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο ανάλογος χώρος στο αρχείο, εάν αυξάνεται ο αριθμός των αποθηκευτικών χώρων, ή να ελευθερωθεί δεσμευμένος χώρος του αρχείου, εάν μειώνεται ο αριθμός των αποθηκευτικών χώρων.