Ακύρωση Εκτέλεσης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ακυρώσετε την προηγούμενη εκτέλεση.