Ετικέτες

Με την εργασία Ετικέτες εκτυπώνετε ετικέτες για τα πάγιά σας. Εισάγετε το επιθυμητό set ετικετών που έχετε σχεδιάσει με την επιλογή [Εργασίες – Σχεδίαση ετικετών] και στη συνέχεια το τμήμα του αρχείου για το οποίο θα εκτυπώσετε ετικέτες.

Προσοχή! Η εκτέλεση της εργασίας μπορεί να γίνει μόνο σε εκτυπωτή.

.

Προηγούμενο

Amortization Factor

Επόμενο

Ειδικές