Σειρές Παραστατικών

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εργασία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των σειρών των παραστατικών. Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης απεριορίστων παραστατικών καθώς μπορείτε να έχετε όσες σειρές παραστατικών επιθυμείτε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς σειράς παραστατικών με μήκος ίσο ή μικρότερο από τρεις χαρακτήρες. Η UNISOFT SOFTWARE συνιστά να χρησιμοποιείτε κωδικούς ίσου μήκους (διψήφιους ή τριψήφιους). Δεδομένου ότι συνήθως η τριψήφια κωδικοποίηση είναι ευχερέστερη σε διακρίσεις συνιστάται η εφαρμογή ενιαίας τριψήφιας κωδικοποίησης στα παραστατικά σας, όπως άλλωστε προτείνεται και στα υποδείγματα.

Αρχικά επιλέξτε την κατηγορία των παραστατικών (Πωλήσεις, Αγορές, Πελάτες κλπ) ώστε να προβληθεί η οθόνη με τα πλήρη στοιχεία των παραστατικών στα οποία και μπορείτε να επέμβετε για καθορισμό των στοιχείων που επιθυμείτε. Ακολουθεί αναλυτική τεκμηρίωση της διαδικασίας δημιουργίας των σειρών παραστατικών Πωλήσεων/Αγορών. Η διαδικασία σχεδιασμού των σειρών παραστατικών των υπολοίπων ενοτήτων είναι παρόμοια.

Αρχικά εισάγετε τον κωδικό της σειράς. Προχωρήστε με [Enter] στο επόμενο πεδίο και πατήστε το πλήκτρο [Tab] για να εμφανιστούν όλα τα παραστατικά πώλησης (ή αγοράς). Επιλέξτε όποιο από αυτό θέλετε να αντιστοιχίσετε με τη συγκεκριμένη σειρά. Στη συνέχεια έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab] (αν βέβαια έχετε ορίσει υποκαταστήματα). Σ’ αυτή την περίπτωση θα εμφανιστεί και ο αποθηκευτικός χώρος που συνδέεται με το υποκατάστημα. Μπορείτε να αφήσετε το επόμενο πεδίο (Αριθμός) κενό ή να εισάγετε τον αριθμό από τον οποίο θα ξεκινάει η αρίθμηση της σειράς. Κάθε φορά που θα καταχωρείτε ένα παραστατικό της συγκεκριμένης σειράς, το πεδίο αυτό θα ενημερώνεται αυτόματα.

Εάν θέλετε η σειρά να ακολουθεί την αρίθμηση κάποιας άλλης σειράς, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό αυτής στο επόμενο πεδίο «Ίδια αρίθμηση». Μπορείτε προαιρετικά να εισάγετε τον αριθμό του αποθηκευτικού χώρου που θέλετε να εμφανίζεται αυτόματα κατά την καταχώρηση του παραστατικού. Εάν στο επόμενο πεδίο (Αυτόματη) εισάγετε «Ναι», τότε το παραστατικό θα παίρνει αυτόματα αρίθμηση. Στο πεδίο Τύπος επιλέξτε τον τρόπο εκτύπωσης του παραστατικού από το παράθυρο που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Ορίστε επιπλέον την φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση, εισάγοντας τον αριθμό της στο επόμενο πεδίο.

.