Υπολογισμός Αριθμοδεικτών

Η εργασία Υπολογισμός Αριθμοδεικτών υπολογίζει μαζικά τους αριθμοδείκτες (μέσος χρόνος πληρωμής και μέση ηλικία υπολοίπου) που εμφανίζονται στην τέταρτη σελίδα των σταθερών στοιχείων των προμηθευτών σας.

Επιλέξτε για ποιους προμηθευτές θέλετε να υπολογιστούν οι αριθμοδείκτες. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] και η εργασία θα εκτελεστεί αυτόματα. Στο τέλος της εργασίας, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προβάλλει κατάλληλο μήνυμα.

.