Γεωγραφική Ανάλυση

Η Γεωγραφική Ανάλυση αποτελεί ένα εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P., το οποίο δίνει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης ανάλυσης του Τζίρου, των Πιστώσεων, των Υπολοίπων, των Εκκρεμών Αξιόγραφων και των Ανοικτών Υπολοίπων των πελατών, κατά νομό ή γεωγραφική περιφέρεια.

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωγραφική ανάλυση τζίρου

Στη συγκεκριμένη εργασία είναι δυνατή η προβολή της ανάλυσης του τζίρου της εταιρίας γεωγραφικά. Η εργασία περιλαμβάνει πολλά δυναμικά «στοιχεία» που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνθέτουν την τελική εικόνα. Αναλυτικότερα:

Ενημέρωση

Με την επιλογή αυτή συγκεντρώνονται τα δεδομένα των πελατών, από τα οποία παράγονται όλες οι γεωγραφικές αναλύσεις. Η επεξεργασία γίνεται με βάση το πεδίο του «Ταχ. Κώδικα» στα σταθερά στοιχεία των πελατών. Η ένδειξη της ημερομηνίας αφορά την τελευταία φορά που εκτελέστηκε η εργασία.

Περίοδοι

Εδώ επιλέγονται οι επιθυμητές περίοδοι, είτε με σύρσιμο του ποντικιού για συνεχόμενες περιόδους, είτε με [Ctrl] + κλικ του ποντικιού για επιλογή πολλών μη συνεχόμενων περιόδων.

Συγκριτικά

Καθορίζει το αν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αφορά τη σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε αντίθετη περίπτωση η γεωγραφική ανάλυση αποτυπώνει τη συμμετοχή κάθε περιοχής επί του συνόλου.

Νομοί / Περιφέρειες

Αλλάζει το επίπεδο της γεωγραφικής ανάλυσης (Νομός, Γεωγραφική περιφέρεια, Διοικητική περιφέρεια) που αποτυπώνεται στο χάρτη.

Χρωματική διαβάθμιση

Καθορίζει το βάθος της διαβάθμισης των χρωμάτων του χάρτη. Η χρωματική διαβάθμιση με τα αντίστοιχα ποσοστά είναι ορατή στη στήλη που προβάλλεται δεξιά του χάρτη.

Εκτύπωση

Εκτυπώνει την τρέχουσα οθόνη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί.

Ιδιότητες

Εδώ καθορίζονται οι ιδιότητες της χρωματικής διαβάθμισης όπως το «βήμα» (%) και τα επιθυμητά χρώματα για την αύξηση και τη μείωση.

Χάρτης

Η επιλογή συγκεκριμένου νομού ή περιφέρειας γίνεται με το ποντίκι, ενώ υποστηρίζεται και η πολλαπλή επιλογή με το [Ctrl].

Λοιπά στοιχεία

Αφορά τα στοιχεία των πελατών με ανύπαρκτο ή λανθασμένο ταχυδρομικό κώδικα.

Αριθμητικά / Γραφικά

Στο δεξί τμήμα της οθόνης προβάλλονται αριθμητικά ή γραφικά τα στοιχεία του τζίρου για κάθε περίοδο (και συνολικά), σύμφωνα με την επιλογή που γίνεται πάνω στον χάρτη.

Μέσος χρόνος πληρωμών

Παρουσιάζει το Μέσο Χρόνο Πληρωμής των πελατών του νομού ή της περιφέρειας που έχει επιλεχθεί στο χάρτη.

Μέση ηλικία υπολοίπων

Παρουσιάζει τη Μέση Ηλικία Υπολοίπων των πελατών του νομού ή της περιφέρειας που έχει επιλεχθεί στο χάρτη.

Δημιουργία συντόμευσης

Επιλέγοντας το εικονίδιο με το αστεράκι δημιουργείται αυτόματα συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P.

Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τις γεωγραφικές αναλύσεις Πιστώσεων, Υπολοίπων, Εκκρεμών αξιογράφων και Ανοικτών υπολοίπων.

.

.