Αντιστοιχίσεις

Η εργασία Αντιστοιχίσεις χρησιμοποιείται για να αντιστοιχίσετε τις κινήσεις των εισπράξεων με τα παραστατικά που εκκρεμούν.

Επιλέγετε αρχικά εάν θέλετε μόνο τις ακάλυπτες κινήσεις των πελατών ή όλες καθώς και εάν θέλετε κινήσεις συγκεκριμένου πελάτη ή όχι.

Εάν επιλέξατε κινήσεις συγκεκριμένου πελάτη, δηλώστε τον πελάτη που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης και στη συνέχεια τους κωδικούς των κινήσεων που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέξτε, μόνο τις κινήσεις που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Ορίστε τέλος, το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να εργαστείτε, ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P να προβάλλει τις κινήσεις που πληρούν τα κριτήρια που θέσατε.

Η περιληπτική προβολή που ακολουθεί αμέσως περιλαμβάνει την ημερομηνία, τον κωδικό του πελάτη, τον κωδικό της κίνησης, τον αριθμό του σχετικού παραστατικού, τη συνολική αξία του, το ποσό που έχει ήδη καλυφθεί και το υπόλοιπο που είναι ακάλυπτο.

Επιλέξτε αρχικά, την κίνηση που επιθυμείτε να καλύψετε πατώντας το πλήκτρο [Enter] ώστε να εμφανιστούν αναλυτικά στοιχεία της κίνησης. Στη συνέχεια, ξαναπατήστε το πλήκτρο [Enter] ώστε να προβληθεί λίστα με τις κινήσεις που έχουν ήδη αντιστοιχιστεί με τη συγκεκριμένη κίνηση. Εάν δεν υπάρχουν προηγούμενες αντιστοιχίσεις, η λίστα εμφανίζεται κενή.

Κατόπιν, ξαναπατήστε το πλήκτρο [Enter] στην πρώτη κενή γραμμή της λίστας “Αντιστοίχιση Κινήσεων”, ώστε να επιλέξετε τις κινήσεις προς αντιστοίχιση.

Επιλέξτε και πάλι τα είδη και το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θα περιληφθούν στην περιληπτική προβολή στο παράθυρο [Επιλογή κινήσεων προς αντιστοίχιση]. Εδώ προβάλλονται η ημερομηνία, ο κωδικός του πελάτη, το είδος της κίνησης, ο αριθμός παραστατικού και η συνολική αξία του, το ποσό που έχει ήδη καλυφθεί και το υπόλοιπο που απομένει.

Πατώντας [Enter], προβάλλονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της κίνησης που επιλέξατε να αντιστοιχίσετε. Ξαναπατήστε το πλήκτρο [Enter], ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P να προβάλλει τα στοιχεία της αντιστοίχισης που εισάγετε τώρα συμπληρώνοντας τη συνολική αξία του παραστατικού, ενώ εσείς πρέπει να εισάγετε την αξία που θα αντιστοιχίσετε με αυτό, μέχρι το ύψος του ποσού που φαίνεται στη στήλη Υπόλοιπο της προηγούμενης σειράς. Εάν εισάγετε μεγαλύτερο ποσό από το υπόλοιπο, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P δέχεται αυτόματα αξία ίση με αυτή του υπολοίπου και στη συνέχεια εάν επιχειρήσετε να κάνετε και άλλη αντιστοίχιση, σας πληροφορεί με κατάλληλο μήνυμα πως η αντιστοίχιση είναι τώρα πλήρης και το υπόλοιπο είναι μηδέν.

Πατήστε [Esc] και απαντήστε με «Ναι» για να καταχωρηθούν οι αλλαγές, ή με «Όχι» για να μην καταχωρηθούν.

.

.

Προηγούμενο

Μαζική Εκτύπωση