Μαζική Προβολή

Η εργασία Μαζική Προβολή είναι παρόμοια με αυτή της Μαζικής μεταβολής παραστατικών, με τη διαφορά ότι δεν επιτρέπει αλλαγές σε κανένα πεδίο των παραστατικών

Προηγούμενο

Μαζική Μεταβολή