Εκτυπώσεις

Για την παραγωγή εκτυπώσεων με την ανάλυση των ποσοτήτων κατά χρώμα/μέγεθος, υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω έτοιμες εκτυπώσεις:

  Λογιστικές / Ημερολόγια κατά Χ/Μ

  Λογιστικές / Καρτέλες κατά Χ/Μ

  Λογιστικές / Υπόλοιπα

  Στατιστικές / Ποσότητες κατά Χ/Μ

Σε όλες τις παραπάνω εκτυπώσεις, η ανάλυση των ποσοτήτων εκτυπώνεται εφόσον δοθεί «Ναι» στη σχετική ερώτηση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα καθορισμού φίλτρου για τις γραμμές των χρωμάτων που θα εκτυπωθούν, όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη.

.

Προηγούμενο

Κινήσεις

Επόμενο

Ετικέτες