Αλλαγή Εταιρίας

Η εργασία Αλλαγή Εταιρίας προσφέρει δυνατότητα μετάβασης από μία εταιρία σε άλλη, ενώ εκτελείται ήδη το πρόγραμμα. Η επιλογή γίνεται είτε με το ποντίκι, είτε κινούμενοι με τα πλήκτρα [UpArrow] και [DownArrow] και τελικά με [Enter] στην επιλογή. Ακολουθεί ο γενικός διάλογος εισόδου, χρήστης – password – ημερομηνία. Προϋπόθεση όλων, είναι η ύπαρξη περισσοτέρων της μιας εταιριών στο πρόγραμμα.

.

Επόμενο

Νέα Εταιρία