Δημιουργία συντομεύσεων

 

Η διαδικασία για τη δημιουργία συντομεύσεων είναι εξαιρετικά απλή και γίνεται με τους παρακάτω διαφορετικούς τρόπους:

 

1 – Από το menu του προγράμματος με drag & drop της επιλογής πάνω στην επιφάνεια εργασίας.

 

P:\Project5\HELP\instruct\shortcuts1.jpg

 

Ακόμα και συντομεύσεις σε εξωτερικές εφαρμογές ή αρχεία μπορούν να προστεθούν με drag & drop πάνω στην επιφάνεια εργασίας.

 

2 – Με κλικ στο κουμπί με το αστέρι, όταν η οθόνη της εργασίας είναι ανοικτή.

 

P:\Project5\HELP\instruct\shortcuts5.jpg

 

3 – Με δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλογή «Νέα συντόμευση».

 

P:\Project5\HELP\instruct\shortcuts3.jpg

 

Με διπλό κλικ σε οποιαδήποτε συντόμευση, εκτελείται η αντίστοιχη εργασία.

.