Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για να μεταβάλλετε κάποια καταχωρημένη κίνηση αξιογράφου καθώς επίσης και να τη διαγράψετε.

Επιλέξετε την κίνηση που σας ενδιαφέρει και κάντε τις επιθυμητές μεταβολές ή διαγράψτε τη πατώντας το πλήκτρο [Delete]. Επιβεβαιώστε τις επιλογές, απαντώντας στην ερώτηση για καταχώρηση ή όχι των αλλαγών.

.

Προηγούμενο

Καταχωρήσεις

Επόμενο

Προβολή