Μαζική Απογραφή

Επιλέξτε την εργασία Μαζική Απογραφή για να εισάγετε τις απογραφές των ειδών της αποθήκης σας μαζικά.

Επιλέξτε επιπλέον εάν θέλετε επιλεκτική απογραφή ή όχι. Και στις δυο περιπτώσεις αφού επιλέξετε τον αποθηκευτικό χώρο που σας ενδιαφέρει, από τον πίνακα που προβάλλεται, εισάγετε τις ποσότητες απογραφής καθώς και την τιμή κόστους για τα είδη σας. Η διαφορά έγκειται στο ότι στην επιλεκτική απογραφή αναζητάτε τα είδη σας τη στιγμή της κίνησης ενώ στη μη επιλεκτική απογραφή πρώτα καθορίζετε τα είδη που θέλετε να απογράψετε, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης και στη συνέχεια καταχωρείτε τις ποσότητες και αξίες απογραφής για τα είδη αυτά. Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε [Esc] και επιβεβαιώστε τις επιλογές σας ή όχι, απαντώντας κατάλληλα στην αντίστοιχη ερώτηση της εφαρμογής.

.

Προηγούμενο

Απογραφή