Νέο Κοστολόγιο

Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των φακέλων κοστολόγησης.

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν κατά την καταχώρηση είναι τα εξής:

· Παραστατικό

Eισάγετε το παραστατικό του κοστολογίου σύμφωνα με τη μορφή κωδικού που έχει οριστεί στην επιλογή [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Κοστολόγηση Αγορών / Πωλήσεων].

· Ημερομηνία

Εισάγετε την ημερομηνία με την οποία θέλετε να καταχωρηθεί το κοστολόγιο ή πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να επιλεγεί αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία.

· Ενδιάμεσος Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής

Εάν επιθυμείτε η ενημέρωση των λογαριασμών εξόδων της Γενικής Λογιστικής να γίνεται με το κλείσιμο του φακέλου (μέσω ενδιάμεσου λογαριασμού) και όχι απ’ ευθείας με την καταχώρηση του εξόδου, εισάγετε τον κωδικό του ενδιάμεσου λογαριασμού, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

· Κατάσταση

Το πεδίο διατηρεί την ένδειξη «Ανεκτέλεστο» μέχρι την εκτέλεση της εργασίας [Ενημέρωση Κόστους].

· Παρατήρηση

Εισάγονται σχόλια – παρατηρήσεις κλπ. Το σχόλιο αυτό αποτελεί ουσιαστικά την περιγραφή του κοστολογίου.