Αλλαγή Μορφής Λογιστικού Σχεδίου

Η εργασία Αλλαγή Μορφής Λογιστικού Σχεδίου αυξάνει τον τελευταίο βαθμό του λογιστικού σχεδίου κατά ένα χαρακτήρα.