Απευθείας εισαγωγή πεδίου χωρίς την εμφάνιση πίνακα

Περιεχόμενα

Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε πεδίο χωρίς να προβάλλετε πίνακα για επιλογή από αυτόν. Αυτό πραγματοποιείται με την εισαγωγή του κωδικού της εγγραφής που αναζητάτε στο συγκεκριμένο πεδίο.

Εάν εισάγετε κωδικό που δεν υπάρχει στον πίνακα, η εφαρμογή θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να καταχωρηθεί. Ταυτόχρονα μπορείτε να μεταβάλλετε και όποιο άλλο στοιχείο του ίδιου πίνακα επιθυμείτε. Καταχωρήστε τις πιθανές αλλαγές απαντώντας καταφατικά στην ανάλογη ερώτηση της εφαρμογής.

Εάν εισάγετε κωδικό που υπάρχει στον πίνακα, εμφανίζεται η περιγραφή του. Εάν κάνατε λάθος γυρίστε πίσω στο συγκεκριμένο πεδίο και εισάγετε νέο κωδικό ή πατήστε [Tab] για προβολή του πίνακα και επιλογή της επιθυμητής εγγραφής μέσα από αυτόν.