Οι λειτουργίες των μακροεντολών

 

Νέα μακροεντολή (Ctrl + N)

Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο αρχίζετε τη δημιουργία μιας νέας μακροεντολής.

 

Επιλογή μακροεντολής (Ctrl + Κ)

Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο ανοίγει ο υποκατάλογος [Macros\] της εγκατάστασης του προγράμματος όπου βρίσκονται οι ήδη αποθηκευμένες μακροεντολές.

 

Επιλέξτε εκείνη που επιθυμείτε και πατήστε «Επιλογή». Η μακροεντολή δεν εκτελείται, απλώς φορτώνεται στη μνήμη του υπολογιστή σας και το παράθυρο επιλογής κλείνει.

 

Αποθήκευση μακροεντολή (Ctrl + Υ)

Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε μια μακροεντολή, ώστε να βρίσκεται στη διάθεσή σας για μετέπειτα χρήση.

 

P:\Project5\HELP\instruct\macros14.jpg

 

Δηλώστε το όνομα του αρχείου στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί η μακροεντολή, την περιγραφή της μακροεντολής και (αν επιθυμείται) επιλέξτε πλήκτρο συντόμευσης. Αν το πλήκτρο συντόμευσης που επιλέξατε ήταν ήδη καθορισμένο για κάποια άλλη μακροεντολή, η προηγούμενη ρύθμιση χάνεται και ισχύει πλέον η νέα.

 

Ιδότητες μακροεντολής (Ctrl + Ο)

Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο εμφανίζεται οθόνη παρόμοια με αυτή της προηγούμενης εργασίας και έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε όλα τα στοιχεία που καταχωρίσατε κατά την αποθήκευση της μακροεντολής, εκτός από το όνομα του αρχείου με το οποίο την αποθηκεύσατε.

 

Προσθήκη shortcut (Ctrl + X)

Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε συντόμευση της μακροεντολής, στην επιφάνεια εργασίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

 

Διαγραφή μακροεντολής (Ctrl + D)

Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε μια μακροεντολή.

Επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε «Διαγραφή» για την οριστική διαγραφή της.

 

Έναρξη εγγραφής μακροεντολής (Ctrl + R)

Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο αρχίζει η καταγραφή της εργασίας που θα επιλέξετε από το μενού και στην συνέχεια των πληκτρολογήσεών σας μέσα στο παράθυρο της εργασίας. Μπορείτε να καταγράψετε πλήκτρα και σε περισσότερες από μία διαδοχικές εργασίες του προγράμματος.

Η διαδικασία έναρξης εγγραφής είναι ενεργή μόνο σε νέες μακροεντολές.

 

Παύση εγγραφής – αναπαραγωγής μακροεντολής (Ctrl + F)

Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο σταματά προσωρινά η εγγραφή ή η αναπαραγωγή μιας μακροεντολής. Οι εργασίες αυτές συνεχίζονται με το πάτημα του πλήκτρου [Enter].

 

Πού χρησιμοποιείται η παύση εγγραφής;

Η χρησιμότητα της παύσης εγγραφής μιας μακροεντολής είναι φανερή στην περίπτωση που θέλετε να πληκτρολογήσετε κάποια δεδομένα σε ένα πεδίο του προγράμματος, και να συνεχίσετε με την εκτέλεση της μακροεντολής. Τότε, κατά την εγγραφή της μακροεντολής πατήστε το πλήκτρο παύσης εγγραφής ή πληκτρολογήστε το συνδυασμό [Ctrl + F] και η εγγραφή θα σταματήσει προσωρινά. Όταν πατήσετε το πλήκτρο [Enter] η εγγραφή θα συνεχιστεί κανονικά.

 

Κατά την εκτέλεση της μακροεντολής θα σταματήσει στο ίδιο σημείο και θα περιμένει να πατήσετε [Enter] για τη συνέχεια της αναπαραγωγής.

 

Τερματισμός εγγραφής μακροεντολής (Ctrl + S)

Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο τερματίζετε την εγγραφή της μακροεντολής. Η εγγραφή δεν αποθηκεύεται στο δίσκο μπορεί όμως να αναπαραχθεί κανονικά. Για την αποθήκευσή της ακολουθήστε την εργασία που περιγράφεται παραπάνω.

 

Εκτέλεση μακροεντολής (Ctrl + Ρ)

Με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο μπορείτε να αναπαράγετε μια μακροεντολή που έχετε δημιουργήσει ή έχετε φορτώσει στον υπολογιστή σας.

 

Δεν μπορείτε να σταματήσετε μια μακροεντολή κατά την εκτέλεσή της, παρά μόνο αν η μακροεντολή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (βλ. Παύση εγγραφής / αναπαραγωγής μακροεντολής [Ctrl + F]).

 

Επανάληψη μακροεντολής (Ctrl + Ε)

Μπορείτε να ορίσετε πόσες φορές θα εκτελεστεί μία μακροεντολή και με κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο να γίνει η επαναληπτική εκτέλεσή της.

 

Μια μακροεντολή μπορεί να εκτελεστεί άμεσα αν έχετε προσδιορίσει τα πλήκτρα συντόμευσης που θα την εκτελέσουν, τους συνδυασμούς δηλαδή του πλήκτρου [Alt] με έναν αριθμό από το 0 μέχρι και το 9.

 

.