Αναπροσαρμογές

Η εργασία Αναπροσαρμογές περιλαμβάνει δύο κατηγορίες (υπολογισμός & Ακύρωση). Αναλυτικά:

Υπολογισμός

Με την εκτέλεση της εργασίας υπολογισμού αναπροσαρμογών μπορείτε να αναπροσαρμόσετε μαζικά, κινήσεις αγοράς παγίων οι οποίες ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για κάθε αγορά που αναπροσαρμόζεται, καταχωρούνται δύο κινήσεις, μία που περιέχει την αξία κτήσης που προστίθεται στην αγορά λόγω της αναπροσαρμογής και μία που περιέχει τις αποσβέσεις που προσαρτώνται στην αγορά λόγω της αναπροσαρμογής.

Η αξία κτήσης που περιέχει η κίνηση αναπροσαρμογής, υπολογίζεται ως εξής: (αξία κτήσης της αγοράς την τελευταία ημέρα της προηγούμενης χρήσης * τελεστής αναπροσαρμογής) – αξία κτήσης της αγοράς την τελευταία ημέρα της προηγούμενης χρήσης.

Η απόσβεση που περιέχει η κίνηση αποσβέσεων αναπροσαρμογής, υπολογίζεται ως εξής: (συνολική απόσβεση της αγοράς την τελευταία ημέρα της προηγούμενης χρήσης * τελεστής αναπροσαρμογής) – συνολική απόσβεση της αγοράς την τελευταία ημέρα της προηγούμενης χρήσης.

Οι κινήσεις αναπροσαρμογής καταχωρούνται με ημερομηνία την πρώτη ημέρα της τρέχουσας χρήσης. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν για την εκτέλεση της εργασίας είναι:

· Τελεστής αναπροσαρμογής

Η τιμή του τελεστή αναφέρεται στο νόμο με βάση τον οποίο γίνεται η αναπροσαρμογή.

· Νόμος αναπροσαρμογής

Eίναι ο νόμος με βάση τον οποίο γίνεται η αναπροσαρμογή του συγκεκριμένου παγίου. Πατήστε το πλήκτρο [Tab] ώστε να εμφανιστούν τα περιεχόμενα του πίνακα νόμων αναπροσαρμογής για να επιλέξετε. Η καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα, γίνετε από την επιλογή [Πίνακες – Νόμοι Aναπροσαρμογής].

· Ημερομηνίες αγορών από – έως

Οι ημερομηνίες αγοράς που πρέπει να περιληφθούν, αναφέρονται στον νόμο με βάση τον οποίο γίνεται η αναπροσαρμογή.

Τέλος, επιλέγετε τους κωδικούς των παγίων που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης και επιβεβαιώστε ή όχι την εκτέλεση της εργασίας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Ακύρωση

Με την εργασία ακύρωσης αναπροσαρμογής, δίνετε εντολή να διαγραφούν οι κινήσεις που καταχωρήθηκαν από την εργασία υπολογισμού αναπροσαρμογής. Για την εκτέλεση της εργασίας ακύρωσης πρέπει να επιλέξετε τις κατηγορίες των παγίων που θα ακυρώσετε και στη συνέχεια τους κωδικούς παγίων.

Τέλος, επιβεβαιώστε ή όχι την εκτέλεση της εργασίας απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

.

Προηγούμενο

Αποσβέσεις