Μαζική Εκτύπωση

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μαζική Εκτύπωση για να εκτυπώσετε τα παραστατικά που δεν έχουν εκτυπωθεί.

Επιλέξτε αρχικά, τα είδη των παραστατικών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση καθώς και εάν θέλετε εκτύπωση όλων των παραστατικών ή επιλεκτική εκτύπωση κάποιων συγκεκριμένων.

Στη συνέχεια, ορίστε εάν θα εκτυπωθούν τα ήδη εκτυπωμένα παραστατικά ή όχι, καθώς και το χρονικό διάστημα έκδοσης των παραστατικών που θέλετε να εκτυπώσετε. Δηλώστε τέλος, εάν θέλετε ταξινόμηση κατά τύπο παραστατικού ή όχι.

Εάν επιλέξατε την επιλεκτική εκτύπωση παραστατικών θα προβληθεί λίστα με όλα τα παραστατικά πώλησης που πληρούν τα κριτήριά σας για να τα εκτυπώσετε ένα προς ένα. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εκτυπώσει αυτόματα, χωρίς επιπλέον προειδοποίηση, όλα τα παραστατικά που πληρούν τα κριτήριά σας.

.