Επεξεργασία συντομεύσεων

 

Οι συντομεύσεις μπορούν να αλλάξουν θέση αν τις «σύρουμε» με το ποντίκι πάνω στην επιφάνεια εργασίας.

Με δεξί κλικ σε οποιαδήποτε συντόμευση προβάλλεται η εξής λίστα επιλογών:

 Εκτέλεση της εργασίας για την οποία έχει δημιουργηθεί η συντόμευση (εναλλακτικά, με διπλό κλικ στο εικονίδιο της συντόμευσης).
 Μεταβολή του τίτλου της συντόμευσης καθώς και του εικονιδίου.
 Διαγραφή της συντόμευσης.

 

P:\Project5\HELP\instruct\shortcuts5.jpg

 

.