Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή για να εμφανίσετε τόσο τα σταθερά όσο και τα οικονομικά στοιχεία των πωλητών σας. Οι πληροφορίες εμφανίζονται σε 7 συνολικά σελίδες, χωρίς να σας δίνεται η δυνατότητα για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων.

 

Αναλυτικότερα:

Σελίδα 1

Στη σελίδα 1 περιέχονται τα σταθερά στοιχεία του πωλητή και οι κλάσεις προμήθειας με τα αντίστοιχα ποσοστά.

Σελίδα 2

Στη σελίδα 2 εμφανίζεται η δραστηριότητα του πωλητή για την τρέχουσα χρήση (ανά μήνα) ως προς τις παραγγελίες, τις πωλήσεις και τις εισπράξεις.

Σελίδα 3

Στη σελίδα 3 προβάλλονται όλα τα στοιχεία για τους στόχους παραγγελιών, πωλήσεων και εισπράξεων, όπως καταχωρήθηκαν από την εργασία Νέος Πωλητής.

Σελίδες 4-6

Οι επόμενες τρεις σελίδες παρουσιάζουν τη σύγκριση μεταξύ στόχων και πραγματοποιηθέντων για τις παραγγελίες, τις πωλήσεις και τις εισπράξεις, υπολογίζοντας τη διαφορά και την απόκλιση %.

Σελίδα 7

Στη σελίδα 7 προβάλλεται η σύγκριση των πωλήσεων μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας χρήσης (ανά μήνα), η διαφορά τους και το ποσοστό απόκλισης.

Επόμενο

Ευρετήριο