Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για να μεταβάλλετε τις κινήσεις των παγίων ή να τις διαγράψετε.

Ορίστε τον τύπο των κινήσεων και επιλέξτε το ημερολογιακό διάστημα που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, απαντήστε εάν θέλετε να γίνει αυτόματη διαγραφή των επιλεγμένων κινήσεων ή όχι.

Εάν δεν επιλέξατε την αυτόματη διαγραφή, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. εμφανίζει μια οθόνη που περιέχει τις κινήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλογής σας.

Πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να εισέλθετε στην επιθυμητή κίνηση και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [Delete] εάν θέλετε να τη διαγράψετε ή κάντε τις μεταβολές που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο [Escape] ώστε να τις καταχωρήσετε.

Για τη διαγραφή της κίνησης πρέπει να επιβεβαιώσετε διπλά την επιλογή σας.

Προσοχή! Δεν μπορείτε να επαναφέρετε τα στοιχεία κάποιας κίνησης που διαγράφηκε.

.

Προηγούμενο

Καταχωρήσεις

Επόμενο

Προβολή