Συνοδευτικά Αξιογράφων

Με την εργασία Συνοδευτικά Αξιογράφων εκτυπώνετε τα συνοδευτικά έγγραφα των αξιογράφων που εκδίδετε στους προμηθευτές σας.

Η λειτουργία επιλογής και εκτύπωσης είναι παρόμοια με αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω.

.

Προηγούμενο

Cash Flow

Επόμενο

Ειδικές