Μεταφορά Αρχείων

Χρησιμοποιήστε την εργασία αυτή για να μεταφέρετε τα αρχεία από κάποια εγκατάσταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. σε κάποια άλλη, με βάση τα σενάρια που έχετε δημιουργήσει με την προηγούμενη εργασία. Εισάγετε αρχικά τον αριθμό του σεναρίου που θέλετε να χρησιμοποιηθεί ή επιλέξτε το από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Ορίστε κατόπιν το διάστημα του οποίου τις κινήσεις θέλετε να μεταφέρετε, εισάγοντας τις ημερομηνίες “από – έως”. Εισάγετε επίσης, τις ημερομηνίες “από – έως” μεταξύ των οποίων εισήχθησαν οι κινήσεις που θα μεταφερθούν. Επιλέξτε «Ναι» στην επόμενη ερώτηση που προβάλλεται εάν θέλετε να γίνει έλεγχος των κινήσεων βάσει της τελευταίας μεταφοράς.

Το ΚEΦΑΛΑΙΟ αμέσως μετά δημιουργεί το αρχείο με τα δεδομένα που θα μεταφερθούν. Το αρχείο που δημιουργείται έχει το πρόθεμα «smd», ακολουθούμενο από την ημερομηνία δημιουργίας και με επέκταση το νούμερο της εταιρίας (π.χ. smd0610.016 εάν δημιουργηθεί στις 6/10 από την εταιρεία Νο 16). Εκτελέστε την επόμενη εργασία (Λήψη Αρχείων) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταφοράς των αρχείων

Προηγούμενο

Σενάρια Μεταφοράς

Επόμενο

Λήψη Αρχείων