Φάσεις Παραγωγής

Η εργασία αυτή δημιουργεί και διαχειρίζεται τον πίνακα των φάσεων της παραγωγής. Στον πίνακα αυτόν, συμπληρώνετε την ονομασία των φάσεων της παραγωγής σας (εφόσον η παραγωγική σας διαδικασία έχει φάσεις παραγωγής) και την περιγραφή τους.

Η ίδια εργασία χρησιμοποιείται και όταν υπάρξει ανάγκη μεταβολής των στοιχείων του πίνακα.